Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΠΑΘΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ
1.      Συνίζηση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο συνεχόμενα φωνήεντα μιας λέξης προφέρονται μαζί σε μία συλλαβή.
π.χ. δύο à δυο
       έννοια --- έννοια . Κάποιες λέξεις προφέρονται όνο με συνίζηση.
2.      Συναίρεση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο συνεχόμενα φωνήεντα γίνονται ένα
π.χ.αγαπάω ---αγαπώ
      συναντάω ---συναντώ
3.      Έκθλιψη είναι το φαινόμενο που μπορεί να συμβεί σε μία λέξη που τελειώνει σε φωνήεν όταν βρεθεί μπροστά από μία λέξη που αρχίζει από φωνήεν. Στη θέση που το φωνήεν εξαφανίζεται βάζουμε απόστροφο (’). Συχνά επίσης θα παρατηρήσουμε το σύνδεσμο και να γίνεται κι.
Π.χ. να αφήσουμε---ν’ αφήσουμε
      Το απόγευμα ---τ’ απόγευμα
4.      Αφαίρεση είναι το φαινόμενο που μπορεί να συμβεί σε μία λέξη που αρχίζει από  φωνήεν όταν βρεθεί μετά από μία λέξη που τελειώνει σε φωνήεν. Στη θέση που το φωνήεν εξαφανίζεται βάζουμε απόστροφο (’).
Π.χ. σου είπα--- σου ‘πα
      Που είναι---που ‘ναι
5.      Συγκοπή είναι το φαινόμενο που μπορεί να  πάθει ένα φωνήεν που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σύμφωνα μέσα στην ίδια λέξη. 
Π.χ. κορυφή---κορφή
      σιτάρι ---στάρι

  1. Αποκοπή είναι το φαινόμενο που μπορεί να  πάθει το τελικό φωνήεν μιας λέξης, όταν βρεθεί μπροστά από το αρχικό σύμφωνο της λέξης που ακολουθεί.
Π.χ.  από το μαγαζίà απ’ το  μαγαζί
       Φέρε το--- φερ’ το
Το επίρρημα μέσα, όταν παθαίνει αποκοπή, γράφεται με τελικό "ς" και χωρίς απόστροφο. Όταν όμως παθαίνει έκθλιψη, γράφεται με "σ" και απόστροφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου